Trænerseminar – Hvad lærte vi?

Stærk baghånd – hvad kan vi gøre?

12. september var 8 trænere samlet i Esbjerg BTKs lokaler for at få inspiration omkring træning og teknik.
Der var stort fokus på den udvikling, der er set på internationalt plan de seneste år. Den nye plastikbold giver lidt andre muligheder. Der er udviklet nye belægningstyper, der passer bedre til plastikbolden, og på den rent tekniske front, ses at mange spillere bruger baghånden meget mere end tidligere.

Baghånden bruges til returnering af server næsten over hele bordet, også server på midten og et godt stykke ovre i forhånden.
Initiativtager og underviser på dette mini-seminar var Lars Jørgensen fra Varde.
Lars spillerede en del som ungdomsspiller, og har nu efter mange års pause genoptaget træningen i Varde, hvor hans 10 årige søn også er aktiv.
Trænerseminaret havde meget fokus på spillernes batfatning, hvor vi ser at mange topspillere ændrer batfatning afhængigt af om der spilles forhånd, baghånd, tempo eller bolde med skarpe vinkler.
Lars forsøgte at gøre op med manges opfattelse af at den såkaldte neutrale batfatning er den optimale måde at holde på battet på i de fleste situationer. Undervejs blev der vist gode videoeksempler med bl.a. Ma Long, Lin Yun-Ju og Tomokazu Harimoto.
Seminaret gav alle deltagere noget at tænke over, og en forståelse af at bordtennisspillet udvikler sig.
De løsninger og stilarter, som vi kendte fra 80erne og 90erne med Sverige og J.O Waldner som bannerfører kan vi stadig bruge, men der sker hele tiden en udvikling.
En gang hed det 70-80% med forhånden. I dag spiller mange 50-50 og også 40-60, hvor baghånden også bruges fra forhåndssiden.
Lars Jørgensen har i sin søgen efter viden om bordtennis været meget optaget af den kinesiske bordtennisfilosofi, som er lidt anderledes end det som mange europærer og os danskere tænker.
Lars har lavet en omfattende hjemmeside med masser af videoer mv. omkring teknik, træning mv. Alle interesserede kan se meget mere på  https://kinesiskbordtennisfilosofi.dk/

På JBTUs og DGIs vegne vil jeg gerne takke Lars for en god aften, hvor vores traditionelle bordtennisfilosofi blev udfordret.

Lars-Henrik Sloth, JBTU

 

JBTU – Efterårslejr – 2-4 dage

JBTU indbyder, igen, til efterårslejr i uge 42, som afvikles på Tjele Efterskole..
Der er mulighed for 2 eller 4 dage.
Lejren laves sammen med BTDKs ungdomstrup, så det kan blive en spændende lejr for alle.
Vi håber at se mange dygtige og træningsivrige spillere.
Se indbydelsen her-Tilmelding senest 4. okt.
Se alle tilmeldte (27) her pr. 4. okt.
Endelig lejr-INFO – 9. okt.

56 ungdomshold i efteråret

Efterårets turnering for ungdomshold er klar på jbtu.dk og på bordtennisportalen. I denne sæson deltager samlet set 56 hold.
 12 hold i junor, 21 hold i drenge, 20 hold i yngre drenge og 3 puslingehold.

Træneruddannelse


– Sørg for at klubbens trænere er opdateret på seneste viden om fx aldersrelateret træning og gode træningsmiljøer for unge.

De kommende kurser:

 • Basistræner: Udbydes både i Aarhus og på Sjælland:
  • Modul 1: 19. og 20. oktober
  • Modul 2: 16. og 17. november

Kurset henvender sig til dem, der gerne vil starte som hovedtræner på et træningshold og som  har lidt erfaring med trænergerningen fx som hjælpetræner. 

Basistræneren opnår forståelse af læring som et redskab og trænerens rolle i et træningsmiljø. Træneren finder ud af, hvilken trænertype vedkommende er. Træneren bliver i stand til at kunne tilrettelægge et træningspas ud fra et aldersrelateret perspektiv og forstå mekanismer der fastholder spillere i udviklingsmiljøet. Træneren skal kunne samarbejde med flere trænere, klubledelse og forældre.

Efter kursusforløbet får Basistrænerkursisterne mulighed for at få klubbesøg af en trænerudvikler, der vil hjælpe dem med at få den nye viden ud i trænergerningen.

 • Klubtræner: Udbydes i ulige år på Sjælland
  • Modul 1: 19. og 20. oktober 2019
  • Modul 2: 16. og 17. november 2019
  • Modul 3: 29. februar 2020

Al tilmelding foregår via Bordtennisportalen.

Kontaktperson: 
Jeppe Damsgaard
Kontaktperson tlf.: 
43262117

Kval Top 12 – nyt

Årets Kval Top 12 afvikles den 7.-8. december, og vil blive afviklet i Bjerringbro Idrætscenter.

Bordtennis Danmark udtager 8 spillere i hver række direkte til Ungdoms Top 12.
De sidste 4 spillere kvalificerer sig til Top 12 via deltagelse i Kval Top 12.

Til Kval Top 12 udtager de 4 lokalunioner i fællesskab 12 spillere i hver række + reserver.

Der afvikles Kval Top 12 i følgende 6 rækker:
Hr. junior, Drenge, Yngre drenge + Dame U21/junior, Pige og Yngre pige.

Bemærk, at der ikke afvikles en puslinge række.

Der udtages til Kval Top 12 ud fra BTDKs ratinglister pr. 17. oktober.
Som udgangspunkt udtages 6 spillere + reserver ud  fra ratinglisten, mens 6 pladser fordeles via wildcard hvor JBTU + ØBTU har 2 pladser og  FBTU + BBTU har 1 plads hver i hver række.

Udtagelsen af spillere til Kval Top 12 afhænger af hvem, der udtages direkte Top 12.

Følgende datoer vil være nyttige at være opmærksom på:

21. oktober.  Bordtennis Danmark udtager spillere til Ungdoms Top 12.
28. oktober.  Lokalunioner udtager spillere til Kval Top 12.
11. november. Frist for tilmelding til Kval Top 12.
7.-8. december.  Kval Top 12 afvikles i Bjerringbro.
25.-26. januar. Ungdoms Top 12 afvikles i Hillerød.

I forbindelse med Kval Top 12 vil der komme tilbud om forskellige muligheder for overnatning og mad.  Langt det meste vil kunne findes på hjemmesiden  https://jbtu.dk/kvaltop12

Spørgsmål om Kval Top 12 kan rettes til Lars-Henrik Sloth, Tlf. 60667700 –
Email: lars-henrik@jbtu.dk

Årets turneringsreglement

Så er vi klar med det opdaterede regelsæt for både senior- og ungdomsholdturneringen.
->Se reglementet her<-
Der er lagt mange timer i at få det hele tilpasset og gjort læsevenligt. Læs det, så alle kampe afvikles lovligt og korrekt.
Langt det meste er regler, som alle kender godt fra tidligere år.
Vær opmærksom på reglerne om at benytte spillere på andre hold.

Stk. 11: En spiller betragtes som hjemmehørende på det hold, hvor han/hun spiller sin første kamp eller første gang bliver afløst.
Stk. 12: En spiller kan 2 gange pr halvsæson afløse en spiller på et andet hold, dog under forudsætning af at han/hun har lavere rating end den spiller, han/hun afløser

Load more