Tid, sted, spisning

JBTUs rep.møder x2 afholdes torsdag d.18. juni.
Sted: Solsalen, Ingerslevs Boulevard 3, Aarhus C.
18.00 Mulighed for spisning – gratis ved tilmelding.
18.45 Ordinært rep.møde.
ca. 19.45 Ekstraordinært rep.møde.
Tilmelding til spisning senest søndag d. 14 juni.
Send mail til jbtu@jbtu.dk

3-dages ungdomslejr – B75

10.-12. juli har alle ungdomsspillere mulighed for træningslejr i Hirtshals.
 Peter Svenningsen er hovedtræner og assisteres af 2 dygtige hjælpere, der også fungerer som sparring.

Se hele indbydelsen her. Tilmeldingsfrist er 26. juni – Dog max 24 spillere pr. dag.

2 x rep.møder – 18. juni

Dato: 26. maj 2020.
JBTU indkalder hermed til både vores ordinære rep.møde og til ekstraordinært rep.møde. Møderne afvikleks i forlængelse af hinanden – først det ordinære rep.møde og efterfølgende det ekstraordinære rep.møde. Møderne afvikles i eller tæt på Aarhus.
Grundet forsamlingsrestriktionerne er stedet ikke på plads endnu, men vil blive oplyst hurtigst muligt. Der indkaldes også til møderne under forudsætning af at reglerne for forsamlinger lempes og tillader op til min. 30 mødedeltagere.

Vi forventer at starte med spisning fra kl. 18.00.
Ordinært rep.møde fra ca. 18.45.
Ekstraordinært rep.møde fra ca. 19.45.

Se indkaldelse til ordinært rep.møde her.
Se indkaldelse til ekstraordinært rep.møde her.

Nyt om rep.møde

JBTUs bestyrelse ønsker, at vores ekstraordinære rep.møde skal være et fysisk møde, hvor vi har mulighed for at være min. 30 personer. Vi afventer derfor indtil videre meldingerne fra regeringen og sundhedsmyndighederne.

JBTU skal i følge vores vedtægter afholde ordinært rep.møde i maj.
Planen for JBTU er dog, at vi står overfor en ønsket og forventet opløsning. Derfor har bestyrelsen vedtaget, at vi ikke indkalder til det ordinære rep.møde.

Vi vil, som tidligere meldt ud, indkalde til et ekstra ordinært rep.møde, hvor opløsning er på dagordenen. Vi har tidligere varslet, at dette ekstra ordinære rep-møde forsøges afviklet
torsdag d. 14. maj.
Corana-situationen trækker dog ud, så et møde 14. maj, med indkaldelse senest 3 uger før, virker p.t. ikke realistisk. Vi indkalder så snart det er muligt.

Finalestævne for ungdom

Finalestævnet for ungdomshold, der var i første omgang var udsat til 16. maj, bliver nu helt aflyst.
Baggrunden er selvfølgelig situationen med coronasmitte og manglende mulighed for klubber til at træne mv.
Vi håber, at rigtigt mange af jer er klar til næste års holdturneringen.
 Indbydelserne udsendes i september.

Load more