JBTU opløses…

Farvel - og mange tak - til JBTU

15 jyske klubber var 18. juni samlet i Aarhus for at afgøre JBTUs videre skæbne. Oplægget fra såvel JBTUs bestyrelse som hele planen med det nye Bordtennis Danmark har været at opgaverne i dansk bordtennis fremover organiseres uden lokalunioner. Nogle af JBTUs opgaver overgår til en mere central styring under BTDK, mens andre opgaver løses fra regionale vækstteams. 

JBTU blev stiftet den 9. februar 1941 som den første lokalunion i Danmark, og har siden stået for holdturnering, jyske mesterskaber, trænerkurser, sommerlejre og meget andet til fælles glæde for alle jyske bordtennisklubber og bordtennisspillere.
Blandt de 15 klubber var 13 klubber for den planlagte opløsning mens 2 klubber gerne ville bevarer JBTU.
Undervejs i debatten var der en del spørgsmål til og usikkerhed omkring måden som det nye Bordtennis Danmark vil viderefører JBTUs aktiviteter på. Alt i alt var der dog klar opbakning til at bordtennis sporten i Danmark (og Jylland) vil få bedre vækstmuligheder med den nye organisering.
JBTUs opløsning blev derfor vedtaget af forsamlingen.
JBTU ligger inde med en formue på ca. 180.000 kr., som forsamlingen vedtog at overdrage til BTDK, dog med klausul om at pengene er øremærket til aktiviteter der støtter og fremmer aktiviteter for jyske ungdomsspillere. Pengene ønskes anvendt over en 5-årig periode.
JBTU har i det seneste år stået for holdturnering i samarbejde med DGI, ligesom JBTU har afviklet bl.a. stor træningslejr i efterårsferien, afviklet årets Kval Top 12 + et JM med tæt på 400 aktive spillere. JBTU afviklede også JBTU Top 8 for 7. gang.
Alle arrangementer har været rigtig gode, så der er absolut noget at bygge videre på i den nye struktur. 
En epoke er dermed slut, men formentlig venter der rigtig mange gode bordtennis oplevelser forude.
Den kommende tid vil nogle rutinerede jyske bordtennisledere forsøge at samle historiske fakta fra hele unionens virke, så de kan bevares for eftertiden.
JBTUs bestyrelse vil selvfølgelig også gerne takke klubber, spillere og ledere for et rigtigt godt samarbejde gennem godt 79 år. Det har været en god rejse.
Fortsat god tur.

JBTUs rep.møde 2020

Deltagerliste: (spisning – p.t. 22)

Allan Boserup, Sisu/MBK
Klaus Witved, Sisu/MBK
Pia Leth, Sisu/MBK
Dan R. Jakobsen, BTK Viby
Ida G. Nielsen, Sisu/MBK
Mette Kristensen, Sisu/MBK
N.O. Nielsen, IHF
Peter Bak-Jensen, Sjørring
Kaj Thomsen, Sjørring
Lars-Henrik Sloth, Viborg
Jonas Agerholm, Rønde
Bjørn Wenzel, RBC
Thorleif Provstgaard, RBC
Kurt Høholt, B75
Martin Lundkvist, BTDK
Anders Mølgaard, Vejle
Mikael Pedersen, Grenå
Jens Chr. Andersen, Grenå
Tobias Brøndum, Purhus IF
Maj-Britt Thomsen, DGI
Gitte Maribo, JBTU
Tommy Jørgensen, Nørreå/Randers

Tilmeldingsfrist: Søndag den 14. juni.

Sted: Solsalen, Ingerslevs Boulevard 3, Aarhus.

18.00: Spisning.
18.45: Ordinært rep.møde.
Ca. 19.45: Ekstraordinært rep.møde.

Indbydelse ordinært rep.møde
Indbydelse ekstraordinært rep.møde

Bestyrelsens beretning
Regnskab for 2019
Bilag/forslag – JBTUs opløsning

Rep-møde 2020 hæfte

3-dages ungdomslejr – B75

10.-12. juli har alle ungdomsspillere mulighed for træningslejr i Hirtshals.
 Peter Svenningsen er hovedtræner og assisteres af 2 dygtige hjælpere, der også fungerer som sparring.

Se hele indbydelsen her. Tilmeldingsfrist er 26. juni – Dog max 24 spillere pr. dag.

2 x rep.møder – 18. juni

Dato: 26. maj 2020.
JBTU indkalder hermed til både vores ordinære rep.møde og til ekstraordinært rep.møde. Møderne afvikleks i forlængelse af hinanden – først det ordinære rep.møde og efterfølgende det ekstraordinære rep.møde. Møderne afvikles i eller tæt på Aarhus.
Grundet forsamlingsrestriktionerne er stedet ikke på plads endnu, men vil blive oplyst hurtigst muligt. Der indkaldes også til møderne under forudsætning af at reglerne for forsamlinger lempes og tillader op til min. 30 mødedeltagere.

Vi forventer at starte med spisning fra kl. 18.00.
Ordinært rep.møde fra ca. 18.45.
Ekstraordinært rep.møde fra ca. 19.45.

Se indkaldelse til ordinært rep.møde her.
Se indkaldelse til ekstraordinært rep.møde her.

Load more