Talentarbejde

Hr. junior

Dan-Jakobsen

Dan Refstrup Jakobsen
Tlf. 30 53 87 37
E-mail: dan@jbtu.dk

Drenge

thomassorensen

Thomas Sørensen
Tlf. 28 73 65 50
Email: soerensenthomas@hotmail.com

Dame ungdom og piger

gitte maribo

Gitte Maribo
Tlf.: 51 21 46 27
E-mail: gittemaribo@hotmail.com

Dame ungdom og piger

Yngre drenge og puslinge

michael_jorgensen

Michael Jørgensen
Tlf.31 36 27 15
Email: 
michaeljorgensen93@gmail.com

Yngre drenge og puslinge

jesper-steffensen

Jesper Steffensen
Tlf. 23 36 13 47
Email: stef_tst@hotmail.com

Yngre drenge og puslinge

lars_henrik_150

Lars-Henrik Sloth
Tlf. 60 66 77 00
Email: lhsloth@post.tele.dk