Spørgeskema

JBTU/DGI arbejder altid for at afvikle den bedst mulige holdturnering for vores spillere og klubber. Derfor ønsker vi selvfølgelig at hører alles holdninger inden vi går i gang med planlægningen af næste sæsons turnering. 
Vi håber mange vil komme med input. Svarfrist 1. februar.