Stævneregler

JBTU Top 8 – Stævneregler

Først spilles 2 puljer á 4 spillere, der spiller alle mod alle (3 kampe hver).
Herefter møder man spillere fra den anden pulje.

Rækkefølgen i alle rækker afgøres således:

1) Vundet kamp giver 2 matchpoint, det gælder også kamp vundet på wo. Tabt kamp giver
    1 matchpoint. Ikke spillet kamp (WO), eller afbrudt kamp giver 0 matchpoint til taberen.

2) Hvis 2 eller flere spillere ender på samme antal matchpoint, afgøres den indbyrdes placering
    ved udelukkende at sammenregne matchpoint opnået i disse spilleres indbyrdes kamp(e).

3) Hvis det indbyrdes matchpointtal mellem de berørte spillere stadig er lige, beregnes
    den indbyrdes sætkvotient (vundne sæt divideret med tabte sæt).

4) Hvis den indbyrdes sætkvotient mellem de berørte spillere er lige, beregnes den
    indbyrdes boldkvotient (vundne bolde divideret med tabte bolde).

5) Så snart en placering eller flere kan bestemmes ud fra punkt 2-4, fjernes den eller de spillere.
    De øvrige spilleres placering beregnes på ny fra punkt 2.

6) Hvis den ovenstående beregning ikke kan afgøre to eller flere spilleres placering, trækkes der lod.
    Denne lodtrækning foretages af stævneafviklingsprogrammet TTC.

7) Hvis en spiller afbryder en igangværende kamp, eller ikke spiller (WO) betragtes kampen som
    tabt med 0-3 i sæt og 0-33 i bolde (ved 5 sæts kampe).

Alle planlagte kampe tæller med på DBTUs ratingliste.

Hvis en spiller udgår af stævnet gælder følgende:
Har en spiller har påbegyndt sin 4. kamp eller derover, tabes resterende kampe med 3-0 og 11-0 pr. sæt, og spilleren har fuldført turneringen. Har spilleren påbegyndt mindre end 4 kampe tæller ingen af resultaterne
med i turneringen.

Reserver / afbud:
Af hensyn til reserverne skal evt. afbud meddeles hurtigst muligt!!
Ved afbud senest fredag d. 25. januar 2019 kl. 19.00, vil reserverne blive kontaktet i prioriteret rækkefølge.
Ved udeblivelse på stævnedagen vil reserver, der er til stede på spillestedet blive kontaktet.
Afbud meddeles til Lars-Henrik Sloth på mobil nr. 60 66 77 00 tidligst muligt.