Indmeldelse

Indmeldelse i JBTU sker for et år af gangen.

JBTU har et årskontingent på 600,- kr. for nye klubber.

Medlemsklubber kan deltage i alle JBTUs aktiviteter og har stemmeret på årets repræsentanskabmøde.

Deltagelse i stævner og holdturneringer krævner, at hver spiller løser licens hos BordtennisDanmark.

Spørgsmål om medlemsskab rettes til Lars-Henrik Sloth i JBTUs bestyrelse.