Indmeldelse

Indmeldelse i JBTU sker for et år af gangen.

Som medlem af JBTU er klubben automatisk medlem af DBTU.

JBTU har et årskontingent på 400,- kr., som opkræves i oktober.

Medlemsklubber kan deltage i alle JBTUs aktiviteter og har stemmeret på årets repræsentanskabmøde.
Deltagelse i stævner og holdturneringer krævner, at hver spiller løser licens hos DBTU.

Spørgsmål om medlemsskab rettes til Jan Andersen i JBTUs bestyrelse.