Bestyrelsen

Lars-Henrik Sloth
Tlf. 60 66 77 00
E-mail: lhsloth@post.tele.dk
Tovholder: Hjemmeside + økonomi.

Gitte Maribo
Tlf. 51 21 46 27
E-mail: gittemaribo@hotmail.com
Pigeansvarlig

Kaj Thomsen
Email: kkaf@vip.cybercity.dk
Tlf. 26 22 10 42

Rasmus Bai Sandfeld Pedersen
Email: bai.sandfeld@gmail.com
Tlf.: 42 18 82 02