Nyt om rep.møde

JBTUs bestyrelse ønsker, at vores ekstraordinære rep.møde skal være et fysisk møde, hvor vi har mulighed for at være min. 30 personer. Vi afventer derfor indtil videre meldingerne fra regeringen og sundhedsmyndighederne.

JBTU skal i følge vores vedtægter afholde ordinært rep.møde i maj.
Planen for JBTU er dog, at vi står overfor en ønsket og forventet opløsning. Derfor har bestyrelsen vedtaget, at vi ikke indkalder til det ordinære rep.møde.

Vi vil, som tidligere meldt ud, indkalde til et ekstra ordinært rep.møde, hvor opløsning er på dagordenen. Vi har tidligere varslet, at dette ekstra ordinære rep-møde forsøges afviklet
torsdag d. 14. maj.
Corana-situationen trækker dog ud, så et møde 14. maj, med indkaldelse senest 3 uger før, virker p.t. ikke realistisk. Vi indkalder så snart det er muligt.