Varsling – Ekstraordinært rep.møde

JBTUs bestyrelse varsler hermed at vi vil indkalde til ekstraordinært rep.møde.
Planen var at mødet skulle være i april, men situationen med virus og begrænsning på størrelser af forsamlinger, gør at vi udskyder datoen for mødet.
Vi håber at, det vil kunne lykkes at afvikle mødet torsdag
d. 14. maj.
Den planlagte indbydelse med dagsorden, forslag mv. kan findes her.
Spørgsmål rettes til JBTUs bestyrelse.