56 ungdomshold i efteråret

Efterårets turnering for ungdomshold er klar på jbtu.dk og på bordtennisportalen. I denne sæson deltager samlet set 56 hold.
 12 hold i junor, 21 hold i drenge, 20 hold i yngre drenge og 3 puslingehold.