JBTUs rep.møde – 23. maj i Hørning

JBTUs repræsentantskabsmøde afvikles i år den 23. maj i Hørning.
Der vil traditionen tro være mulighed for fællesspisning kl. 18.00, og selve mødet starter ca. kl 18.45.
                   Se den officielle indbydelse her

Husk tilmelding til spisning og indstilinger til priser.