JBTUs rep.møde – 23. maj i Hørning

JBTUs repræsentantskabsmøde afvikles i år den 23. maj i Hørning.
Der vil traditionen tro være mulighed for fællesspisning kl. 18.00, og selve mødet starter ca. kl. 18.45.
Dagsorden, referater mv. vil blive  lagt på jbtu.dk,  på facebook og sendt til alle klubformænd.
Vi glæder os til at se mange engagerede klubledere.
Mere følger i starten af maj.