JBTU Top 8

Årets JBTU Top 8 afholdes 26. januar i Silkeborg.
Se meget mere på jbtu.dk/jbtutop8.
80 spillere + reserver udtages pr. 13. december.
Tilmelding senest 10. januar.
Mulighed for t-shirt, frokost og aftensmad.
Alt opdateres på JBTU Top 8s hjemmeside.
I år er der mulighed for at dame ungdomsspillere fra hele landet kan deltage.