2 regler ændret i reglementet

Ny §9 - Ulovlig spiller

§ 9 - Ulovlig spiller

Stk.1: For samtlige rækker i holdturneringen gælder, at brugen af ulovlig spiller (f.eks. spiller med for højt ratingtal, eller for mange ungdomsspillere på et hold, m.m.) har den konsekvens, at den ulovligt benyttede spillers kampe tabes, og at spilleren mister rating point for de taberdømte kampe. Klubben tildeles en bøde på 200 kr.

Ny §14 - Protester

§14 - Protester

Såfremt en spiller eller klub har indvendinger mod en holdkamps forløb, som ikke vedrører spilleforhold, skal der inden 3 dage fra kampens afvikling indgives protest til turneringsledelsen.