Turneringsudvalg


Jens-Erik Linde
Tlf. 28 70 57 31
E-mail: linde@sport.dk

Erik Pedersen
Tlf. 29 42 02 96
E-mail: eriksmeden@pedersen.mail.dk

Ole Balslev
Tlf. 24 92 02 70
Email: olebalsl@hotmail.com